MANTENIMENT PREVENTIU

La revisió de calderes domèstiques (<70Kw) és obligatòria. Verifica l'eficiència energètica de la caldera i que les emisions dels gasos siguin correctes.

Aquesta revisió és de vital importància per evaluar el funcionament correcte del seu equip, garantir la seguretat i el seu confort en tot moment.

Si es realitza una revisió anual a la caldera s'evitarà:

 • futures avaries
 • problemes de fuites
 • mantindrà l'eficiència a nivell energètic
 • les emisions dels gasos es mantindran dins els valors admesos
 • augmentarà la vida útil del seu aparell
 • cumplirà amb l'actual normativa UNE 60/670

TASQUES REALITZADES

Les principals operacions que realitzem són:

 • Comprovació i neteja del circuit de fums
 • Comprovació i neteja (si s´escau) de l'extractor de fums
 • Neteja del cremador de la caldera
 • Comprovació de la pressió del vas d'expansió
 • Revisió del sistema de preparació d´aigua calenta
 • Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic
 • Revisió del sistema automàtic de control de la calefacció
 • Realitzem una revisió general de la caldera
 • Realitzem l'anàlisis de fums (temperatura de fums, valors de rendiment, contingut de CO i CO2 entre d'altres)

CONTRACTES DE MANTENIMENT

Contracte Standard

Revisió anual obligatòria
+
Avaries

Inclou la revisió anual obligatòria i totes les avaries queden cobertes (exepte les peces). A cada revisió s’expedeix un certificat  Rite en compliment de la normativa vigent UNE 60670. Els clients abonats gaudeixen d’un servei preferent en cas d’avaria. 

Extensió de Garantia SIME

Standard
+
Garantia peces 6 anys

Inclou tots els serveis del manteniment standard + una extensió de garantia de peces durant 6 anys (aquest abonament només es pot subscriure a la posta en funcionament de l’ aparell i no inclou calderes de gasoil).

                            

Extensió de Garantia INTERGAS

standard
+
Garantía peces 7 anys

Inclou tots els serveis del manteniment standard + una extensió de garantia de peces durant 7 anys (aquest abonament només es pot subscriure a la posta en funcionament de l’ aparell).

                           

Extensió de Garantia MANAUT

Standard
+
Garantia peces 5 anys

Inclou tots els serveis del manteniment standard + una extensió de garantia de peces durant 5 anys (aquest abonament només es pot subscriure a la posta en funcionament de l’ aparell)

                            

Extensió de Garantia BIASI

Standard
+
Garantia peces 5 anys

Inclou tots els serveis del manteniment standard + una extensió de garantia de peces durant 5 anys (aquest abonament només es pot subscriure a la posta en funcionament de l’ aparell).

                            

Extensió de Garantia WARMHAUS

Standard
+
Garantia peces 5 anys

Inclou tots els serveis del manteniment standard + una extensió de garantia de peces durant 5 anys (aquest abonament només es pot subscriure a la posta en funcionament de l’ aparell).