MANTENIMENT PREVENTIU

Si es realitza una revisió anual a la caldera s'evitarà:

  • futures avaries
  • problemes de fuites
  • mantindrà l´eficiència a nivell energètic
  • les emisions dels gasos es mantindran dins els valors admesos
  • augmentarà la vida útil del seu aparell
  • cumplirà amb l´actual normativa UNE 60/670

Gaudeix dels avantatges dels nostres clients abonats + info